ЗА НАС 2018-02-28T16:21:48+00:00

Ние сме една компания, ползваща се с доверие на местно ниво, основана на принципите на доволния клиент и на щастливите служители.
От 2012 г. осигуряваме най-качествените и ефикасни медицински продукти в Румъния и България за сферите на нефрологията, анестезиологията – интензивното лечение и онкохематологията. Добавяме стойност, на пазарите, на които осъществяваме дейност, така както за медиците-професионалисти, както и за лекуваните пациенти.
Твърдо вярваме в едно бъдеще на качеството на медицинското обслужване, основано на иновации и технологична еволюция.
В този смисъл, отдадени сме в прилагането на ефективни продукти, решения и технологии в сферата на здравеопазването и медицината.