ALTECO 2018-02-28T21:14:53+00:00

Alteco Medical AB е шведска компания с дейности в сферата на биотехнологиите. Alteco Medical AB създава уникално медицинско изделие  – адсорбаторът Alteco® LPS – предлагайки най-доброто решение за интензивно лечение на пациентите със сепсис.  Продуктът поглъща като извлича селективно ендотоксините от кръвта на пациента. Адсорбаторът е ефикасен продукт, сигурен за пациента и лесен за използване за лечение на грам-негативна септицемия или сепсисен шок. Напълно нетоксичен и без доказани странични ефекти за пациента.

Едно иновативно решение за лечението на пациенти със сепсис.

За повече информации тук