PALEX 2018-05-22T07:31:02+00:00

Ние, Palex Medical, сме призвани да осигуряваме на професионалистите от здравния сектор последните иновации в сферата на здравеоопазването.  Нашият екип за автоматизиране и инженерство има богат опит в сферата на медицинската логистика.

Предлагаме автоматизирани решения – завършени и адаптирани към подпомагане на управление на ресурсите, и към подобряване качеството на болничните грижи за пациента.

Отчитайки разходите за болнични грижи за пациента, акцентът за сигурността на пациентите и напрежението, което всекидневно трябва да понасят здравните професионалисти във връзка с тази сигурност, както и системите, които предоставят сигурни и проследими логистични процеси за продуктите с висока добавена стойност, сега е поставен като по-важен от всякога.

Поради сложността на управление на тези продукти, ефективното им използване в точките на консумация и оптималното управление на инвентара е абсолютно от първостепенно значение.

Софтуерният продукт DYANE, заедно с интегрирането му в информационната система на болниците подпомага автоматизирането на административните процеси, разтоварва медицинските  кадри от административни тегоби, като им позволява да се концентрират върху грижата за пациентите.

        Dyane SmartCabinet                                                                                                                                             Dyane SmartKanban

DYANE SmartCabinet Брошура                                                                                                                  DYANE SmartKanban Брошура                                                                                                                                 

                                                                                                                        

За повече информации тук