TAUROPHARM 2018-02-28T21:30:57+00:00

TauroPharm GmbHe компания, специализирана в антибактериалните медицински консумативи. Една от основните и цели е да предложи сигурна и ефективна технология за затваряне на приспособленията за осъществяване на достъп до централен венозен път (катетри и портове)

TauroLock™ е разтвор за запълване на катетъра, без съдържание на антибиотици, който драстично намалява катетър-свързаните инфекции (CRBSI) без странични ефекти за пациента.

TauroLock™е високо ефективен в прочистването на бактерии и фунги (гъбички), и е успешно тестван срещу повече от 5000 организми, включително мултирезистентните форми MRSA и VRE. Разтворът намира приложение в хемодиализата, онкологията,  интензивното лечение и парентерално хранене.

За да осигури по-добра проходимост на катетъра, TauroLock™ съдържа 4% Цитрат, и с добавка – Хепарин или Урокиназа.

За повече информации тук